Leefbaarheid

— Er wordt gewerkt aan een verbeterde website — 

de beleving van bewoners centraal

 

Leefbaarheid draait om de beleving van bewoners. Een woonomgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners wordt over het algemeen goed leefbaar gevonden. Echter, zoveel mensen zoveel wensen, dus die wensen en behoeften zijn niet voor iedereen gelijk. Ook kunnen ze door de tijd veranderen.

Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in buurten en wijken, zoals de bewoners die ervaren, voert RIGO in veel gemeenten leefbaarheidsonderzoeken uit met behulp van Lemon. De resultaten van deze onderzoeken zijn voor alle gemeenten te bekijken en/of te downloaden via deze website.

Wilt u ook een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren? Neem dan contact op met:

Wilma Bakker (Wilma.bakker@rigo.nl of 020-5221172)

Esther Cozijnsen (Esther.Cozijnsen@rigo.nl of 020-5221163)