Leefbaarheid, de beleving van bewoners centraal

Leefbaarheid draait om de beleving van bewoners. Een woonomgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners wordt over het algemeen goed leefbaar gevonden. Echter, zoveel mensen zoveel wensen, dus die wensen en behoeften zijn niet voor iedereen gelijk. Ook kunnen ze door de tijd veranderen.

Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in buurten en wijken, door de ogen van de mensen die er wonen, wordt in veel gemeenten regelmatig een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd met behulp van Lemon. De resultaten van deze onderzoeken zijn voor alle gemeenten te bekijken en/of te downloaden via deze website.

Wilt u ook een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren? Neem dan contact op met:

Wilma Bakker (Wilma.bakker@rigo.nl of 020-5221172)

Esther Cozijnsen (Esther.Cozijnsen@rigo.nl of 020-5221163)

 

 


 
De gemeenten die groen gemarkeerd zijn, hebben na 2011 een Lemon-onderzoek uitgevoerd. Voor deze gemeenten is een online kaart beschikbaar, waarop de resultaten per buurt/wijk zijn weergegeven. Ook kunnen de cijfers en onderzoeksrapporten gedownload worden.
Voor de gemeenten die minder recent een Lemon-onderzoek uitvoerden, zijn alleen de onderzoeksrapporten te downloaden.