Onderzoek

Over LEMON

Leefbaarheid is een begrip waar iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Maar hoe meet en weet je hoe het ermee staat? Hoe verhoudt de leefbaarheid in de ene wijk zich tot die in een andere? En hoe volg je de ontwikkeling ervan in de tijd?

LEMON ®, de leefbaarheidsmonitor van RIGO, maakt het oordeel van bewoners over de leefbaarheid zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar. Leefbaarheid omvat uiteenlopende onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en woonplezier. Bewoners hebben over al die aspecten een oordeel. Lemon meet dat oordeel door bewoners diverse vragen voor te leggen. De vragen bestrijken vier thema’s die samen bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: de fysieke omgeving, de sociale omgeving, overlast en veiligheid.

Kaartbeelden zorgen voor een heldere en toegankelijke presentatie van de uitkomsten. Lemon zet de resultaten in buurten of wijken af tegen de uitkomsten voor de gemeente als geheel. Vervolgmetingen maken de ontwikkeling door de tijd inzichtelijk.

Een compleet LEMON-onderzoek bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

1) Vragenlijstontwikkeling
2) Steekproeftrekking
3) Verzending van enquêtes
4) Verwerking van enquêtes
5) Analyse
6) Rapportage
7) Publicatie op algemene LEMON website

Wilt u deze werkzaamheden (gedeeltelijk) uitbesteden of voert u ze liever uit in eigen beheer? Alles is mogelijk!
Meer informatie?

Voor meer informatie over LEMON kunt u terecht bij Wilma Bakker:

E-mail:         Wilma.Bakker@rigo.nl
Telefoon:     020-5221172