Onderzoek

Leefbaarheid en LEMON

Als het gaat om de leefbaarheid van wijken en buurten is het begrip leefbaarheid te definiëren als de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen die er wonen. De beleving van de bewoners staat hierin dus centraal. LEMON ®, de leefbaarheidsmonitor van RIGO, maakt daarom de leefbaarheid van buurten en wijken inzichtelijk middels een belevingsonderzoek onder bewoners.

Leefbaarheid omvat uiteenlopende onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en woonplezier. Bewoners hebben over al die aspecten een oordeel. Lemon meet dat oordeel door bewoners diverse vragen voor te leggen met betrekking tot de vier thema’s die samen bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: de fysieke omgeving, de sociale omgeving, overlast en veiligheid.

Kaartbeelden zorgen voor een heldere en toegankelijke presentatie van de uitkomsten. Lemon zet de resultaten in buurten of wijken af tegen de uitkomsten voor de gemeente als geheel. Vervolgmetingen maken de ontwikkeling door de tijd inzichtelijk.

Een compleet LEMON-onderzoek bestaat uit de volgende werkzaamheden:

1) Vragenlijstontwikkeling
2) Verzending van enquêtes
3) Verwerking van enquêtes
4) Analyse
5) Rapportage
6) Publicatie op de LEMON website

Wilt u deze werkzaamheden (gedeeltelijk) uitbesteden of voert u ze liever uit in eigen beheer? Alles is mogelijk!
Meer informatie?

Voor meer informatie over LEMON kunt u terecht bij Wilma Bakker:

E-mail:         Wilma.Bakker@rigo.nl
Telefoon:     020-5221172